Vznik, pôsobenie na trhu, program a ciele

 

Spoločnosť bola založená v roku 2000 so zámerom podnikať prioritne v oblasti stavebníctva. Sme stavebno-obchodnou spoločnosťou.

 

byt dom1Bytový dom Žiar nad Hronom, ul. SNP 141

 

Do povedomia verejnosti v regióne Zvolenska a neskor aj v rámci republiky sa spoločnosť dostala predovšetkým vykonávaním prác dodatočného zateplenia certifikovanými systémami zateplenia - osvojené a používané vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy. Realizáciou zdravotno-technických, plynových inštalácií a ústredného vykurovania.
Obchodnými aktivitami týkajúcimi sa predaja stavebného materiálu, inštalačného materiálu a betónovej zmesi.

PRÁVNA FORMASpoločnosť s ručením obmedzeným

Naším cieľom je, pripraviť každé nami zhotovované dielo k odovzdaniu tak aby sme dosiahli čo najvyššiu spokojnosť nášho zákazníka - politika kvality, environmentu a BOZP.

 

Predmet činnosti

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je uskutočňovanie stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržovacích prác. Pozrite si naše realizácie.

 • Novostavby, rekonštrukcie, modernizácia stavieb a stavebných objektov
 • Dodatočné zateplovanie certifikovanými systémami zateplenia.
 • Výstavba rodinných domov – na klúč alebo v dohodnutom rozsahu

dom1Objekt č. 835, Kuzmányho nábrežie 28,
Zvolen

Zhotovíme stavebné konštrukcie a vykonáme stavebné práce HSV (hrubej stavebnej výroby), PSV (pomocnej stavebnej výroby) v dohodnutom rozsahu

 • debnenie, železiarske,betonárske, murárske, montované, tesárske
 • zámočnícke, izolácie proti vode a vlhkosti, izolácie tepelné a akustické, makké krytiny, tvrdé krytiny, klampiarske, obklady a dlažby, podlahové krytiny, maliarske a natieračské

Zhotovíme inštalácie a vykonáme inštalačné práce v dohodnutom rozsahu

 • vnútorné-vonkajšie vodovody a kanalizácie
 • vnútorné plynové
 • vnútorné-vonkajšie elektrické a bleskozvody
 • ústredného a lokálneho vykurovania

Oprava, údržba a sanácia stavebných konštrukcií a inštalácií (údržba zateplenia)

Okrem stavebnej činnosti vykonávame aj obchodnú činnosť

 

Vykonávame aj samostatne objednané služby

 • práce zo stavebnými strojmi a zariadeniami
 • cestná nákladná doprava
 • inžinierska činnosť vo výstavbe
 • oceňovanie stavebných prác, stavebných objektov, stavieb - rozpočty

Predmet činnosti spoločnosti zapísaný v OR - ochodný register na internete

 

Naša predajňa

 

 

Paticka - stredný modul

Kontaktujte nás

AdresaUNIOS, s.r.o.

Jesenského 3630, 960 01 Zvolen
Tel.: 045 / 5323990
E-mail : unios@unios.sk